Our Core Values

 • 1. Share, support and encourage

  Teší nás, ak sa môžeme podeliť – veríme tomu. Myšlienky, materiály a návrhy na lekcie si vymieňame tak, aby sme odučili čo najlepšiu hodinu – bez ohľadu na to, z koho hlavy nápad vzišiel.

  Študentom prinášame nielen spoločné úsilie, ktoré stojí za vytvorením čo najlepšej skúsenosti z učenia. Prinášame aj radosť z toho, že spolu ťaháme za jeden povraz a posúvame ju ďalej – zdieľame tak naše šťastie.

  Chce to odvahu opustiť učebnice a zamerať sa výlučne na potreby a želania študentov. Podpora, ktorú pociťujeme a to, že učenie je osobné, nám umožňuje vybrať sa nevyšlapaným chodníkom a spraviť niečo naviac.

 • 2. Build trust and friendly relationships

  Vieme, že veci sa začnú hýbať dopredu, pokiaľ ľuďom veríme. V každom kroku to prináša niečo naviac. Aby sme si ale dôveru vybudovali, musíme hovoriť priamo, načúvať a potom urobiť tú správnu vec. Ohováranie, klebety či zneužitie náklonnosť iných by našu dôveru zničilo, preto ich považujeme za hlavné hriechy.

  V prostredí s vysokou dôverou niet miesta pre hierarchiu a platí iba niekoľko pravidiel. Vieme, čo sa od nás očakáva a takisto, že pomocná ruka nikdy nie je ďaleko.

  Pracujeme spolu, hráme sa spolu a smejeme sa spolu. Je to práve táto priateľská atmosféra, ktorá dáva tú najlepšiu možnú skúsenosť z učenia sa – tak pre študentov, ako aj pre nás.

 • 3. Pursue growth and continuous learning

  Neustále sa usilujeme o to, aby sme poskytli čo najlepšiu možnú skúsenosť s našim vyučovaním. Preto sa jednoducho nemôžeme prestať učiť. Radosť a nadšenie z toho, že sa kontinuálne zlepšujeme je nákazlivé a ovplyvňuje všetkých naokolo.

  Toto odhodlanie stále sa zlepšovať vychádza zdola – škola je iba prostriedkom. Lektori sa raz týždenne stretávajú, aby sa podelili o skúsenosti a vyhodnocovali jednotlivé lekcie, robia prísediacich na hodinách a stretnutiach ostatných a dokonca si sami vyžiadajú workshop, pokiaľ ponúkne mimoriadnu príležitosť naučiť sa niečo nové. Neohlásené neformálne stretnutia sa bežne zvolávajú, pokiaľ sa objaví neočakávaná záležitosť – všetko s cieľom, aby sme boli čoraz lepšími v tom, čo robíme.

  Keď odhalíme potenciál v každom z nás, tak rastieme spolu ako organizácia a sme schopní čeliť novým výzvam.

 • 4. Feel free and take responsibility

  Je oslobodzujúce robiť vlastné rozhodnutia, utiecť od učebníc, vytvárať si svoju vlastnú učebnú látku a hľadať nové cesty a spôsoby. To nás inšpiruje, poháňa a dáva nám zmysel hrdosti a povinnosti. Takisto nemáme problém dať či požiadať o radu kohokoľvek, pretože u nás neexistuje hierarchia vedomostí či moci.

  Všetci sme zložili záväzok, že budeme poskytovať len tú najlepšiu skúsenosť s učením. Je to naša voľba – nič nariadené zvrchu – takže sme prirodzene iniciatívni a pracujeme najlepšie, ako vieme. So zmyslom pre zodpovednosť prichádza potreba byť pro-aktívni a chuť neustále sa zlepšovať.

  Keďže vieme, prečo tieto veci robíme a máme voľnosť robiť ich tak ako chceme, dokážeme zo seba vydať to najlepšie.

 • 5. Stay humble

  Keď sa nám darí, chceme viac. Chcieť viac je dobrá vec, pokiaľ nevedie k arogancii. V sebe nosíme tichú sebadôveru, ale necháme za nás hovoriť naše činy. Skromnosť nám umožňuje oceniť príspevok každého človeka a uvedomiť si, že chyby sú príležitosti učiť sa a pripomenúť si, že stále sa môžeme učiť nové a nové veci. Bez pokory by sme mohli sláviť občasný úspech jednotlivca, ale nikdy by sme dlhodobo neuspeli ako spoločnosť.

Rýchla navigácia